Qeverisja

SHKK"FED invest" ndjek modelin e kooperativave financiare të ndërtuara nga poshtë lart. Klientët përfitues të shërbimeve të tij, janë banorë të zonave rurale dhe semi urbane, anëtarë dhe njëherazi pronarë të vetëm të shoqërisë të kursim kredititit "FED invest". Vendimmarrja e anëtarëve është e bazuar në parimin “një anëtar, një votë”, pavarësisht shumës të kontributit të paguar në kapital."FED invest" është një shoqëri me kapital 100% shqiptar. Organet e shoqërisë janë Asambleja e Përgjithshme, Këshilli Drejtues, Komiteti i Kontrollit dhe Administratori. Këshilli Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit zgjidhen prej Asamblesë të Përgjithshme Vjetore të shoqërisë për një periudhë katër vjeçare dhe me të drejtë rizgjedhje. Në fund të tremujorit të parë të vitit 2016, "FED invest" numëron më shumë se 34,000 anëtarë.

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире