fbpx

Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës më lartë i Unionit Shqiptar Kursim Kredi.

Ajo thirret një herë në vit nga Bordi Drejtues ose nga Komiteti Mbikqyrës.
 
Nga ana tjetër, Unioni SHKK si një organizatë federuese e SHKK-ve lokale, bën që çdo SHKK anetare të ketë të drejtën:
 
 • Të një vote në Asamblenë e Përgjithshme
 • Të zgjedhë dhe të zgjidhet në Organet Drejtuese të Unionit SHKK
 • Të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Unionit SHKK nëpermjet një përfaqesuesi
 • Të kerkojë mbështetje teknike dhe shërbime financiare nga Unioni SHKK
Në një nivel më të afërt me anëtarësinë, anëtari i Unionit SHKK është i detyruar të:
 
 • Respektojë vendimet e Asamblesë së përgjithshme të Unionit SHKK
 • Permbushë detyrat që rrjedhin nga anëtarësia
 • Të informojnë Unionin SHKK rreth aktivitetit të tij, të vendosë në dispozicion dokumentacionin
 • SHKK-te anetare nuk kane te drejte te veprojne ne emer te Union SHKK
Vendimet e asamblese janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga të gjithë anëtarët.
Asambleja e pergjithshme është i vetmi organ që ka të drejtën:
 
 • Të modifikojë statutin dhe Aktin e themelimit të Unionit SHKK si dhe rregulloret e brëndshme të tij
 • Të pranojë apo të përjashtojë SHKK–të anëtare
 • Të emërojë dhe të shkarkojë personat e zgjedhur në organet drejtuese të Unionit
 • Të rishikojë dhe të vendosë mbi gjëndjen dhe veprimtarinë e Bordit Drejtues

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире