27 VJET FINANCË SOCIALE

Shoqëritë e Kursim Kreditit (SHKK-të) përbëjnë thelbin e rrjetit të Unionit SHKK. Ato janë struktura financiare të shtrira në zonat rurale dhe të drejtuara terësisht nga anëtarët që e përmbëjnë atë. SHKK-të drejtohen nga një Bord Drejtues i zgjedhur sipas parimit një anëtar një votë dhe nga mesi i vetë anëtarëve që përbëjnë një SHKK. Në terësi, Unioni SHKK numëron mbi 800 të zgjedhur si lidera të komunitetit rural që ato përfaqësojnë. Eshtë vetëm falë kredibilitetit të tyre të lartë, dhe angazhimit të tyre si vullnetarë, Unioni SHKK është në gjëndje të mbulojë rreth 1.100 fshatra, ose 1/3 e fshatrave të vendit. SHKK-të e marra së bashku, përbëjnë Unionin Shqiptar Kursim Kredi si një organizatë federative në nivel kombëtar.

 

 
посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире
LLOGARIT KREDINË
 
Shuma e kredisë
Kohëzgjatja(Vite)
Shpërndarja e pagesave
REZULTATI
Kësti për tu paguar

 

logo splashpage

Newsletter

27 VJET FINANCË SOCIALE