27 VJET FINANCË SOCIALE

Unioni SHKK dhe SHKK-të që e përbëjnë atë ndjekin modelin e funksionimit të një kooperative financiare ku klientët që përfitojnë nga shërbimet e ofruara, janë anëtarë dhe njëherazi pronarë të vetëm të SHKK-së. Kjo nënkupton që anëtarët e tij, banorë të zonave rurale, janë të vetmit pronarë të Unionit SHKK sipas parimit një anëtar = një votë. Unioni SHKK është rrjedhimisht në pronësi të rreth 38.000 familjeve rurale që e përbëjnë atë. Çdo anëtar ka një pjesë kapitali të barabartë. Të marra së bashku, këto karakteristika bëjnë që Unioni SHKK të jetë ndër të paktat institucione financiare shqiptare me një kapital dhe me pronësi 100% shqiptare. Anëtarët mblidhen në Asamble vjetore ku zgjedhin organet drejtuese të SHKK-ve përkatëse.

 
посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире
LLOGARIT KREDINË
 
Shuma e kredisë
Kohëzgjatja(Vite)
Shpërndarja e pagesave
REZULTATI
Kësti për tu paguar

 

logo splashpage

Newsletter

27 VJET FINANCË SOCIALE