27 VJET FINANCË SOCIALE

 

Tregues të Rrjetit SHKK

31/12/2015 (në lekë)

Parashikimi për 31/12/2016 (në lekë)

Portofol Kredie

     2,656,781,849

 

Portofol i depozitave

     2,390,416,340

 

Nr. i kredive të disbursuara në 2015

                   5.140

 

Shuma e kredive te disbursuara ne 2015

     1.708.454.765

 

Klientë aktivë

                 11,889

 

Anëtarë

                 33,112

 

Tregues të Unionit SHKK

31/12/2015 (në lekë)

 

Total Asete

     4.381.088.696

 

Portofol Kredie (rifinancim)

     1.972.441.896

 

Depozita me afat

         593.889.939

 

Kapital

     1.067.716.054

 

Tregues financiarë të Unionit SHKK

31.12.2015

 

Kthimi mbi Asete (ROA)

0,20%

 

Kthimi mbi Kapital (ROE)

1%

 

Vetëmbështetja operacionale

102%

 

Rezultati financiar (në lekë)

           10.179.018

 

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире
LLOGARIT KREDINË
 
Shuma e kredisë
Kohëzgjatja(Vite)
Shpërndarja e pagesave
REZULTATI
Kësti për tu paguar

 

logo splashpage

Newsletter

27 VJET FINANCË SOCIALE