27 VJET FINANCË SOCIALE

Aktiviteti i Unionit eshte i fokusuar ne nje popullate te gjere qe banon e punon ne zonat rurale dhe që praktikisht është e përjashtuar nga sistemi financiar bankar.
Klientët e SHKK-ve jane kryesisht fermere, tregtare, artizane dhe biznesmene te vegjel që zhvillojnë aktivitetitet e tyre ne zonat rurale. Zona ku Unioni aktualisht ka nderhyre, eshte mjaft intensive nga pikepamja demografike dhe perqendrimit te aktiviteteve bujqesore, blegtorale dhe sipermarrjeve te tjera rurale.
Zona rurale paraqet një kërkesë dhe nevojë në rritje për financime e cila ende mbetet e paplotësuar nga institucionet financiare.
Kjo kerkese aktualisht plotesohet vetem nepermjet shoqerive kursim kredi anetare te Unionit SHKK,te cilet jane institucionet qe dominojne bindshem tregun financiar rural ne vend.
Shoqerite Kursim Kredi mbeshtesin me financime vetem ato aktivitete prodhuese qe gjenerojne te ardhura. Klientela e Unionit eshte mbeshtetur me financime kryesisht në sektoret më jetikë të zonës rurale si bujqësia dhe blegtoria. Në sektorin e bujqësisë, fermerët kane marre kredi kryesisht per rritjen e siperfaqeve me sera, pemëtari, ullishte dhe vreshtari.
Kurse në sektorin e blegtorisë, kredite jane marre për të shtuar dhe zhvilluar aktivitetet në mbareshtim lopësh, derrash, delesh etj.
Duke u angazhuar fuqimisht ne plotësimin e kërkesave të zonës rurale, Unioni SHKK ka kontribuar dhe kontribuon ndjeshëm në përmirësimin e jetës së familjeve rurale si dhe në zhvillimin e fermës dhe sipërmarrjeve në fshat.
посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире
LLOGARIT KREDINË
 
Shuma e kredisë
Kohëzgjatja(Vite)
Shpërndarja e pagesave
REZULTATI
Kësti për tu paguar

 

logo splashpage

Newsletter

27 VJET FINANCË SOCIALE