27 VJET FINANCË SOCIALE

Gjate rruges se pershkruar keto vite, Unioni ka pasur dhe ka mbeshtetjen e vazhdueshme të partnerëve institucionale,të cilët kanë kontribuar gjerësisht në transformimet institucionale dhe konsolidimin e metejshem te aktivitetit financiar.
 
Partnerë Financiarë dhe Teknikë
Qeveria Shqiptare
Banka Botërore
Qeveria Zviceriane (SDC)
Nisma Për Vendet e Evropës Qëndrore (CEI)
ICO (Instituto de Credito Official)
Rabobank
Banka Credins
FIDES
Banka Boterore
Credit Mutuel
Unioni është i anëtarësuar në:
Shoqaten e Institucioneve te Mikrofinances ne Shqiperi (SHIM)
Qendrën e Mikrofinancës për vendet e Evropës Qëndrore dhe Lindore (MFC)
Planet Finance
MIX Market (Microfinance eXchange platform)
Dhoma e Tregtisë Francë - Shqipëri    
Këshillimi i Agro Biznesit ShqiptarEnti Rural Kombëtar
Enti Rural Kombëtar
 
посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире
LLOGARIT KREDINË
 
Shuma e kredisë
Kohëzgjatja(Vite)
Shpërndarja e pagesave
REZULTATI
Kësti për tu paguar

 

logo splashpage

Newsletter

27 VJET FINANCË SOCIALE