27 VJET FINANCË SOCIALE

SHKK-të jane anetare te Unionit, i cili sherben si një institucion apex per te gjitha SHKK-te e anetaresuara.
 
Unioni mbeshtet SHKK-te duke kryer keto funksione:
  • Perfaqeson, mbron dhe promovon interesat e SHKK-ve, anetare te Unionit.
  • Koordinon aktivitetin e rrjetit SHKK dhe ofron sherbime financiare
  • Rifinancon SHKK ne kohe dhe ne perputhje me nevojat e tyre.
  • Kontrollon dhe menaxhon riskun financiar te aktivitetit te SHKK-ve
  • Ofron trajnime dhe asistence teknike per mirefunksionimin e SHKK dhe organeve te tyre Drejtuese
  • Jep mbeshtetje teknike per krijimin e SHKK-ve te reja
Kontrollon aktivitetin e rrjetit bazuar ne standartet nderkombetare te kontabilitetit, rregulloret e Bankes se Shqiperise si dhe ne legjislacionin perkates.
 
 
посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире
LLOGARIT KREDINË
 
Shuma e kredisë
Kohëzgjatja(Vite)
Shpërndarja e pagesave
REZULTATI
Kësti për tu paguar

 

logo splashpage

Newsletter

27 VJET FINANCË SOCIALE