27 VJET FINANCË SOCIALE

Shoqëritë Kursim Kredi krijohen për t’iu përgjigjur nevojave financiare që kanë anëtarët gjatë zhvillimit të aktiviteteve të tyre.
SHKK-ja udhëhiqet nga tre parime bazë te saj: vetëkrijimi, vetëpërgjegjësia dhe vetëadministrimi. SHKK-ja nuk është një model i imponuar, por i bazuar në organizimin tradicional social të vetë fshatit. Çdo grup individësh madhorë që jetojnë në të njëjtin fshat, apo në disa fshatra dhe që njihen mirë me njeri-tjetrin mund të krijojë një Shoqëri Kursim Kredi (SHKK).
Nuk mjafton vetem ekzistenca e nje grupi individesh per te krijuar nje SHKK te mire, por me e rendesishmja eshte qe anetaret qe perbejne kete grup:
 
ta njohin mire njeri tjetrin dhe te kete besim reciprok
te vendosin me vullnetin e tyre te lire per t’u bashkuar dhe krijuar nje SHKK
  • Studimi i fizibilitetit
  • Sensibilizimi
  • Diskutimi i statutit dhe i rregullave të Bankës së Shqiperise dhe Unionit
  • Diskutimi i rregullores së brendshme të SHKK-së
  • Zhvillimi i Asamblesë së Përgjithshme per krijimin e SHKK-se
SHKK-te krijohen nga vetë anëtarët e saj, banorë të zonave rurale me mbështetjen dhe asistencën teknike të Unionit SHKK. Krijimi i SHKK-se nen asistencen dhe mbeshtetjen e Unionit behet i mundur duke ndjekur këto hapa:
 
 
 
посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире
LLOGARIT KREDINË
 
Shuma e kredisë
Kohëzgjatja(Vite)
Shpërndarja e pagesave
REZULTATI
Kësti për tu paguar

 

logo splashpage

Newsletter

27 VJET FINANCË SOCIALE